SPORTVERENIGING ARGENTO - SCHOONHOVENPagina update 30-08-2018

Argento Jeu de Boules
Opgericht zaterdag 14 augustus 1993Bestuurssamenstelling van Argento per 28-08-2018


BESTUURSFUNCTIE BESTUURSLEDEN TELEFOON
Voorzitter Willem Peltenburg 0182 - 386220
Secretaris Cindy Pellekooren - Verhoef 06 - 22897965
Penningmeester Erling van Poelgeest 06 - 24848434
Bestuurslid Mike Frank 06 - 29416965
Bestuurslid Jan Leenslag 06 - 12222353


Dit bestuur regelt de zaken zowel voor de Argento Jeu de Boules Afdeling
als voor de Argento Korfbal Afdeling